Tai Chi

“Tai Chi heeft zijn oorsprong in Wu Chi
en is de moeder van Yin en Yang.
In beweging scheidt het zich,
In rust verenigen zij zich.
Het is noch overmatig noch ontoereikend
Dus, wanneer het buigt,

Richt het zich weer op.
Door: Wang Tsung-yueh