Toestemmingsverklaring gebruik foto- en filmmateriaal 2022

Tijdens de lessen, workshops en overige activiteiten van Tai Chi Chuan Wijchen worden met regelmaat foto- en filmopnamen gemaakt. Deze opnamen worden gebruikt als studiemateriaal, voor promotiedoeleinden, andere publicaties, en voor de website van Tai Chi Chuan Wijchen.

Ondergetekende geeft middels de inschrijving al dan niet toestemming voor:

  • Geeft toestemming voor het maken en publiceren van opnamen van ondergetekende tijdens de lessen, workshops en overige activiteiten van Tai Chi Chuan Wijchen.
  • De opnamen mogen gebruikt worden in alle print- en drukwerk en digitale uitingen van Tai Chi Chuan Wijchen.